Polityka prywatności

firmy BECPAK Sp. z o.o.

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez becpak.eu (zwana dalej Witryną) oraz stron produktowych: foliastretch.com.pl, owijarka-do-palet.pl, beztubowafoliastretch.pl, filmbec.pl, printedtapes.eu, bedrucktesklebeband.eu przez BECPAK Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Szeligowska 73; 01-320 Warszawa (NIP: 5222501455, REGON: 015422583.

Administratorem danych, w tym Państwa danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji na witrynach jest Tomasz Becker właściciel firmy BECPAK Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Szeligowska 73; 01-320 Warszawa (NIP: 5222501455, REGON: 015422583).

Wszelkie dane, w tym Państwa dane osobowe zgromadzone w procesie rejestracji na witrynie becpak.eu oraz stronach produktowych przetwarzane są w firmie BECPAK Sp. z o.o. , zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Informacji – Ochrony Danych Osobowych, a także z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Firma Becpak Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryn firmy.

Witryny firmy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.


Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witryny i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
Witryny wykorzystują poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej. Wszystkie przekazane dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującą w firmie BECPAK Sp. z o.o. Polityką Bezpieczeństwa Informacji – Ochrony Danych Osobowych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Cele zbierania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani /Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Marketing witryn firmowych

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera, wyrażanie opinii na temat transakcji – Opineo.pl), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów e-Sklepu – Opakowania24.eu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204), zgoda na przesyłanie przez Becpak za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o charakterze marketingu bezpośredniego i udostępnienie w tym celu identyfikujący daną osobę adres elektroniczny (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Klientowi przysługuje w każdej chwili prawo do rezygnacji z subskrypcji email poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdego newslettera lub cofnięcie zgody (aktualizację danych) na indywidualnym koncie.

Udostępnienie informacji

Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w innych celach niż realizacja usługi  oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.

W celu realizacji umowy witryny mogą udostępniać przekazane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownicy danych osobowych

Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych, w tym danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celi, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Witryny dokładają wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany, będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym na końcu polityki.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym na końcu polityki.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane bezpośrednio do firmy BECPAK Sp. z o.o. na adres e-mail: sklep@opakowania24.eu lub biuro@becpak.pl.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawiera Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w BECPAK Sp. z o.o.