Opis kategorii

Archiwizacja dokumentów dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prywatnych, jak i państwowych w naszym kraju. Wszystkie dokumenty, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy poddać procesowi archiwizacji. Warto przy tym wiedzieć jak wykonać to prawidłowo. Archiwizacja dokumentów polega na zbieraniu dokumentów przedsiębiorstwa. W dalszym etapie dokumenty należy poddać klasyfikacji i zabezpieczeniu.

Ważne. Urząd Skarbowy może do przedsiębiorcy w każdym momencie się zgłosić i poprosić o udostępnienie dokumentacji do sprawdzenia. Dokumenty archiwizowane są specjalnie klasyfikowane poprzez nadanie im oznaczeń literowych. W momencie, gdy minie okres obowiązkowej archiwizacji, przedsiębiorcy mają możliwość zniszczenia zbiorów dokumentów. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw przechowuje część dokumentacji w formie cyfrowej. Jednak należy zauważyć, że przy awarii systemu, awarii backupów danych, możemy stracić całą dokumentację lub jej część. Odzyskiwanie utraconych w ten sposób danych jest bardzo kosztowne, a niekiedy wręcz niemożliwe. Dlatego też, zaleca się przechowywanie dokumentacji w formie papierowej. Niezbędne do tego celu okazują się pudła archiwizacyjne, segregatory, teczki i koszulki dostępne w naszym sklepie.